Електромагнітін реле

Рис. 8.1. Схема електромагнітного реле:
1 – котушка; 2 – осердя; 3 – пружина, що відтягує; 4 – гайка регулювання; 5 – якір; 6 – контакти;
7 – короткозамкнений виток

При проходженні струму i в обмотці котушки якір притягується до осердя, замикаючи контакти, які приварені до пружних пластин із фосфористої брон- зи. Усі металеві деталі кріпляться на ебонітовій основі.

При знеструмленні обмотки реле якір 5 повертається у вихідний стан пру- жиною 3 і струмопровідні контакти реле 6 розмикаються.

Реле спрацьовує (замикаються контакти) при певному струмі – струмі спрацювання Iсс. Для отримання надійного контакту обмотку осердя реле живлять струмом, який у 3–4 рази перевищує струм спрацювання. Струм, при якому якір відривається від осердя, називають струмом відпускання Iвідп. Вна- слідок гістерезису магнітної системи реле струм відпускання стає у декілька разів меншим за струм спрацювання.

Електромагнітне реле можна зробити чуттєвим до полярності напруги, підведеної до обмотки осердя. Цього досягають завдяки деяким ускладнен- ням конструкції реле та підмагнічуванню осердя за допомогою вбудованого постійного магніту. При цьому керуюча напруга позитивної полярності ви- кликає замикання однієї пари контактів, а при зміні полярності напруги якір відхиляється в протилежну сторону та замикає іншу пару контактів. Таке реле називається поляризованим.