Закони Кірхгофа

На малюнку показано ділянку кола, що складається з шести гілок і трьох вузлів.

Змішане з’єднання опорів

На схемі зображено послідовне з’єднання ділянок кола аb і bc, які являють собою паралельне з’єднання опорів. Розглянемо співвідношення струмів, наприклад, для вузла а кола. Очевидно, що струм, що приходить до вузла, дорівнює струму, який іде від вузла: I – I1 – I2 = 0. У загальному випадку: ΣI = 0.

Це рівняння відображає перший закон Кірхгофа: алгебраїчна сума струмів для будь-якого вузла електричного кола дорівнює нулю. Перший закон Кірхгофа є наслідком закону збереження заряду, згідно з яким у вузлі заряд одного знаку не може ні накопичуватися, ні спадати.
Складаючи рівняння для будь-якого вузла кола, потрібно мати на увазі, що струми, спрямовані до вузла, беруть зі знаком плюс, а струми, спрямовані від вузла, – зі знаком мінус.

Другий закон Кірхгофа встановлює зв’язок між сумою електрорушійних сил і сумою падінь напруги на резисторах замкненого контуру електричного кола. Використовуючи цей закон, можна визначати різницю потенціалів (напругу) між будь-якими двома точками електричного кола.

Другий закон Кірхгофа формулюють так: сума падінь напруг на всіх елементах контуру, зокрема джерелах ЕРС, дорівнює нулю, тобто ΣЕ = ΣU.