Постачання та споживання електроенергії

Великий вклад у розвиток джерел електричної енергії та їх удосконалення зробив український учений Юрій Михайлович Мацевитий. Його наукові інтереси пов’язані з дослідженнями і розробкою найбільш відповідальних елементів конструкцій енергетичних машин, що працюють в екстремальних умовах (високі температури, тиски та ін.). Відзначився перед Україною Василь Михайлович Хрущов – відомий учений у галузі теплофізики і теплоенергетики, доктор технічних наук, професор. Успішною була діяльність міністра енергетики і палива Юрія Георгійовича Бочкарьова.

Заслуженою популярністю користується Орест Данилович Хвольсон. Багато уваги він приділяв молодим ученим. Коло його наукових інтересів було доволі широке. Він є автором одного з найкращих підручників із фізики «Курс фізики».