Схеми з’єднання обмоток

Схема зірка з нульовим провідником

При з’єднанні фазних обмоток джерела трифазного струму (наприклад генератора) за схемою “зірка з нульовим провідником” кінці його трьох обмоток з’єднують в загальний вузол, який називається нейтраллю джерела або просто нулем

Провідники 1, 2 та 3 приєднані до початків фазних обмоток А, В та С називають лінійними. Четвертий провідник підключають до вузла який називається нульовим, або нейтральним.

Між провідниками 1-2-3 буде лінійна напруга, а між провідниками 1-0, 2-0, 3-0 фазна. Лінійна напруга більша за фазну на 1,73. Цю величину покладено в основу шкали номінальних напруг змінного струму 127В, 220В, 380В і 660В.

При рівномірному навантаженні можна видалити нульовий провідник і передавати електричну енергію джерела до споживача по трьом лінійним провідникам. Практично це має місце лише при підключенні до джерела трифазного струмуа електричних двигунів, так як кожен трифазний електричний двигун забезпечений трьома однаковими обмотками, які рівномірно навантажують всі три фази.

 

Схема “трикутник”

За схемою трикутник фазні напруги дорівнюють лінійним і не залежить від опорів фаз навантаження.

Можливість включення одних і тах же приймачів за схемою зарка або трикутник розширює область їх застосування. Наприклад, якщо приймач розрахований на фазну напругу 220В, то при з’єднанні за схемою трикутник він може бути включений в мережу з лінійною напругою 220В, а при з’єднанні за схемою зірка – в мережу з лінійною напругою 220В помножена на 1,73 тобто 380В.