Трифазний струм

Трифазний струм — змінний струм у електричному колі, побудованому так, щоб у трьох лініях коливання сили струму відбувалися зі зсувом фази на 2 π / 3.

Одним з кращих винаходів в області електротехніки є відкриття в 1891 р. трифазного струму, коли Михайло Осипович Доліво-Добровольський вперше здійснив передачу енергії трифазним струмом на відстань 175 км. Передана потужність складала більше 220 кВт. Сучасні лінії передач простягаються на сотні тисяч кілометрів, передаючи потужності  в сотні тисячі кВт.

Як отримують трифазний струм

Трифазний струм отримують таким чином, якщо в однорідному магнітному полі полюсів NS (Рис 1.) розмістити три витки, розмістивши їх під кутом 120° один відносно іншого і обертати їх з постійною кутовою швидкістю то в витках буде індукуватись ЕРС, в якому буде зсув по фазі 120°

Справа на Рис 1.показана векторна діаграма ЕРС трьох витків. Довжина векторів рівна діючому значенню ЕРС. На практиці для отримання трифазного струму на статорі генератора змінного струму роблять три обмотки, зсунуті одна відносно іншої на 120°. Вони називаються фазними обмотками або фазами генератора.